گروه شرکت های ساختمانی همکار از سال 1390 فعالیت خود را با تولید بلوک های سبک در مشهد آغاز کرده است و در حال حاضر علاوه بر تولید، نسبت به ارسال بلوک و دیگر مصالح ساختمانی به سراسر ایران و همچنین اجرای پروژه های ساختمانی فعالیت می نماید.

تلفن های مستقیم :       09155213203       09151200060

تلفکس:                      05136791970        05136791969